T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı İki Genelge Yayımladı

Güncelleme Tarihi: 11/06/2019

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan  Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında 2019/10 sayılı Genelge için tıklayınız

Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında 2019/11 sayılı Genelge için tıklayınız