T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Güncelleme Tarihi: 11/02/2020

24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile bunlara bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından yürütülen süreç ve uygulamalarda uyulacak usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik, 21.06.2019 tarih ve 30808 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşbu yönetmelikle 20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığının Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'ini indirmek için tıklayınız