T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

İç Kontrol Sistemi

Güncelleme Tarihi: 01/10/2019

İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç Kontrol Tanımı
İç Kontrolün Amaçları
İç Kontrol Bileşenleri
İç Kontrol Sistemi Bilgilendirme Dosyası
Kamuda Risk Yönetimi ve İç Kontrol


TEŞKİLAT YAPISI

Misyon ve Vizyon

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Organizasyon Şeması
    
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Organizasyon Şeması
    
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Organizasyon Şeması
    
Sağlık Hizmetleri - İlaç Ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı Organizasyon Şeması
    
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Organizasyon Şeması
    
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Organizasyon Şeması

ETİK KURALLAR

Kamu Etik Davranış Kuralları
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Etik İlkeler


MEVZUAT

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
Kamu İç Kontrol Rehberi
İç Kontrol Birimlerinin Oluşturulması Üst Yazı
Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı (2019-2020)


GÖREV TANIMLARI

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kronik Durumlar Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli Hayat Birimi Görev Tanımı
Ruh Sağlığı Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi Görev Tanımı
Çevre Sağlığı Birimi Görev Tanımı
Kalite Birimi Görev Tanımı
Çalışan Sağlığı Birimi Görev Tanımı
Aile Hekimliği Birimi Görev Tanımı
İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi Görev Tanımı
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Görev Tanımı
Kanser Birimi Görev Tanımı
Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Tüberküloz ve Aşı Birimi Görev Tanımı
Toplum Sağlığı Birimi Görev Tanımı
Göç Sağlığı Birimi Görev Tanımı
Tüberküloz Laboratuvarı Görev Tanımı
Klinik Dışı Laboratuvar Görev Tanımı
Klinik Laboratuvarı Görev Tanımı

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Hasta ve Çalışan Hakları Birimi Görev Tanımı
İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi Görev Tanımı
Medikal Depo Stok Yönetimi Birimi Görev Tanımı
Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi Görev Tanımı
Hastane Eczacılığı Hizmetleri Birimi Görev Tanımı
Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Birimi Görev Tanımı
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi Görev Tanımı
Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi (1) Görev Tanımı
Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi (2) Görev Tanımı
Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi (3) Görev Tanımı
Ayaktan Tedavi Hizmetleri Birimi Görev Tanımı
Hastane Enfeksiyonları Ve Sterilizasyon Birimi Görev Tanımı

Sağlık Hizmetleri - İlaç Ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Birimi Görev Tanımı
Sağlığın Geliştirilmesi Birimi Görev Tanımı
Özel Yataklı Birimi Görev Tanımı
Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Sağlık Meslekleri Birimi Görev Tanımı
Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü Birimi Görev Tanımı
Şikayet Koordinasyon Birimi Görev Tanımı
Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi Görev Tanımı
Sağlık Hizmetleri Birimi Görev Tanımı
Özel Ağız ve Diş Birimi Görev Tanımı
Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi Görev Tanımı
Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü Görev Tanımı
Eczacılık Birimi Görev Tanımı

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Görev Tanımı
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Görev Tanımı
Sivil Savunma Ve Seferberlik Birimi Görev Tanımı

Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı

Disiplin Birimi Görev Tanımı
Sağlık Personeli ve Diğer Personel Atama Birimi Görev Tanımı
Stratejik Personel Atama Birimi Görev Tanımı
Personel Planlama Birimi Görev Tanımı
Özlük Birimi Görev Tanımı
Özlük (Maaş) Birimi Görev Tanımı
İç Kontrol Birimi Görev Tanımı
Gelir Tahakkuk ve Kaynak Geliştirme Birimi Görev Tanımı
Bütçe ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Tanımı
Gider Tahakkuk Birimi Görev Tanımı
İl Konsolide ve Ayniyat Birimi Görev Tanımı
Sözleşme Takip Birimi Görev Tanımı
Kiralama Birimi Görev Tanımı
Yatırımlar Birimi Görev Tanımı
Satınalma Birimi Görev Tanımı
İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi Görev Tanımı
İdari Hizmetler Birimi (1) Görev Tanımı
İdari Hizmetler Birimi (2) Görev Tanımı

Diğer Hizmet Birimleri

Hukuk ve Muhakemat Birimi Görev Tanımı
Özel Kalem, Basın ve Organizasyon Birimi Görev Tanımı
Döner Sermaye ve Muhasebe Birimi Görev Tanımı
Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar Birimi Görev Tanımı

İŞ SÜREÇLERİ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Aile Hekimliği Birimi
Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrol Programları Birimi
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kronik Durumlar Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yasam Birimi
Çalışan Sağlığı Birimi
Çevre Sağlığı Birimi
Çocuk Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı Birimi
İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi
Kanser Birimi
Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi
Toplum ve Göç Sağlığı Birimi

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı


Sağlık Hizmetleri - İlaç Ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri

Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü
Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
Özel Yataklı Birimi
Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi
Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Birimi
Şikâyet Koordinasyon Birimi
Tıbbi Cihaz Biyomedikal ve Eczacılık Birimi

 

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimlik
Sivil Savunma Birimi

Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı

Disiplin Birimi
İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
Yatırımlar Birimi

Diğer Hizmet Birimleri

Hukuk ve Muhakemat Birimi
Yayıncılık, Eğitim ve İletişim Birimi

Süreç güncelleme çalışmaları devam etmektedir.