overlay

İç Kontrol Sistemi

İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç Kontrol Tanımı
İç Kontrolün Amaçları
İç Kontrol Bileşenleri
Kamuda Risk Yönetimi ve İç Kontrol
İç Kontrol Sistemi Farkındalık Yayını

TEŞKİLAT YAPISI

Misyon ve Vizyon   

ETİK KURALLAR

Kamu Etik Davranış Kuralları
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Etik İlkeler


MEVZUAT

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
Kamu İç Kontrol Rehberi
İç Kontrol Birimlerinin Oluşturulması Üst Yazı
2019-2020 Kamu İç Kontrol Eylem Planı
2021-2022 Kamu İç Kontrol Eylem Planı


GÖREV TANIMLARI

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergesinde 09.10.2019 tarihinde 13461 sayılı Bakan onaylı yapılan değişiklik kapsamında görev tanımları güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

İŞ SÜREÇLERİ

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergesinde 09.10.2019 tarihinde 13461 sayılı Bakan onaylı yapılan değişiklik kapsamında iş süreçleri güncelleme çalışmaları devam etmektedir.