T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı İl İçi Temel Eğitimleri Gerçekleştirildi

Güncelleme Tarihi: 11/02/2020

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı”nın (ÇPGD) amacı; psikososyal gelişimi destekleme yöntemlerini birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre ederek gelişimin en hızlı olduğu gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuğu destekleyip ruhsal, sosyal ve bedensel olarak sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda ilimizde tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde kayıtlı gebe ve çocuklar, psikososyal yönden aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından değerlendirilmektedir.

Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan ve programı uygulama eğitimi olmayan aile hekimi ve aile sağlık çalışanlarına her sene düzenli olarak Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı (ÇPGD) Temel Eğitimi verilmektedir. Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından 24-31 Ekim, 5-12-19-26 Aralık 2019” tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde 45 aile hekimine ve 57 aile sağlığı çalışanına eğitim verildi 

  • ÇPGD İl İçi Eğitimi 1.jpg
  • ÇPGD İl İçi Eğitimi 2.jpg
  • ÇPGD İl İçi Eğitimi 3.jpg
  • ÇPGD İl İçi Eğitimi 4.jpg
  • ÇPGD İl İçi Eğitimi 5.jpg