T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Konulu Çocuk Çalıştayı Gerçekleştirildi

Güncelleme Tarihi: 13/02/2020

Çocukluk çağındaki beslenme alışkanlığı çocuk sağlığının en önemli belirleyicilerinden birisidir. Yapılan araştırmalar çocukluk dönemindeki beslenme alışkanlığının yetişkinlikte de sürdürüldüğünü ve yetişkin dönemindeki sağlığı etkilediğini göstermiştir. Obezite ile mücadele aslında bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele demektir. Zira obezite kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, kronik solunum hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir.

Yapılan araştırmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu olma ve obezite sıklığının giderek arttığını ve obezitenin özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına almaya başladığını göstermektedir. Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık (COSI-TUR) 2016 Araştırması’nın sonuçlarına göre; İlkokul 2. Sınıf öğrencilerinin %9,9’u şişman, %14,6’sı fazla kiloludur. Türkiye Okul Çağı  Çocuklarında  Büyümenin  İzlenmesi  (TOÇBİ2009)  Projesi  Araştırma Raporu’na göre Türkiye genelinde 6-10 yaş grubu çocukların %14,3’ü fazla kilolu, % 6,5’inin de obez olduğu saptanmıştır. Obezite görülme sıklığı erkeklerde %7,5;kızlarda % 5,4 iken, fazla kilolu olma durumu erkeklerde % 15,1;kızlarda% 13,5’tir.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında obeziteyi önlemek, halkı sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirmek ve doğru yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacı çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri olarak; İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konusunda çocukların özgün fikirlerini almak, konu ile ilgili algılarını, beklenti ve ihtiyaçlarını tanımlamak bu tanımlamalar doğrultusunda çocuklar için sağlıklı beslenme ve hareketli hayat tarzını destekleyici çalışmalar yapmak amacı ile “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Konulu Çocuk Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştay, drama teknikleri kullanılarak, eğitim ve sağlık personelleri eşliğinde çocukların aktif katılımı ile gerçekleştirildi.  6-7 Şubat 2020 tarihlerinde iki grup halinde,  Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde yapılan çalıştayı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer KAŞIKCI, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN, Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz ARSLAN ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket ORHAN ziyaret etti.

  • Çocuk Çalıştayı 1.jpg
  • Çocuk Çalıştayı 2.jpg
  • Çocuk Çalıştayı 3.jpg
  • Çocuk Çalıştayı 4.jpg
  • Çocuk Çalıştayı 5.jpg
  • Çocuk Çalıştayı 6.jpg
  • Çocuk Çalıştayı 7.jpg
  • Çocuk Çalıştayı 8.jpg
  • Çocuk Çalıştayı 9.jpg
  • Çocuk Çalıştayı 10.jpg