T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ulusal Fenilketonüri Günü Etkinliği

Güncelleme Tarihi: 01/06/2020

Bir toplumun gelişmişliği ve kalkınmışlığı ne olursa olsun anne ve çocuk sağlığına yönelik hizmetler her zaman özel önem ve önceliğe sahip olmuştur. Bu nedenle ülkemizde uygulamakta olduğumuz sağlıkta dönüşüm programında ana ve çocuk sağlığı öncelikli konularımız arasında yer almakta olup, anne ve çocuk sağlığının korunması ve kalitesinin artırılması amacıyla pek çok program yürütülmektedir.

        Yürütülmekte olan çalışmalardan biri “Yenidoğan Tarama Programı” olup, Bakanlığımızın sorumluluğunda 1987 yılında 22 ilde, 1993 yılında tüm Türkiye genelinde Fenilketonüri Tarama Programı başlatılmıştır. 25 Aralık 2006 tarihinde Konjenital Hipotiroidi taraması eklenerek Ulusal Yenidoğan Tarama Programı adını almıştır. 2008 Ekim ayı sonunda panele Biyotinidaz Enzim Eksikliği, 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren de Kistik Fibrozis Hastalığı eklenmiştir.

         Programlar kapsamında ülkemizde yürütülmekte olan çalışmaların önemini topluma daha çarpıcı ve etkili yöntemlerle aktarmak,  tüm topluma yaygınlaştırmak, toplum bilinci oluşturmak ve ülke genelinde konuyu gündeme getirmek amacı ile 1 Haziran tarihi “Ulusal Fenilketonüri Günü” olarak belirlenmiştir.

         Sağlıklı ve güvenli bir gelecek için; anne-baba ve anne-baba adaylarının fenilketonüri ve diğer kalıtsal hastalıklar konusunda kayıtlı oldukları aile hekimlerinden bilgi almaları; ayrıca bu hastalıkların araştırılması için topuk kanı alınması konusunda hassasiyet göstermeleri gereklidir.

         Unutulmamalı ki; BİR DAMLA TOPUK KANI HAYAT KURTARIR...

Ulusal Fenilketonüri Günü .jpg