T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2020 Yılı Kasım İl İçi Atama Kurası Müracaatları Kabul ve Ret Listesi

Güncelleme Tarihi: 12/11/2020

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İliçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince  yapılacak olan 2020 yılı Kasım  İliçi Atama Kurasında  müracaatları kabul edilen ve  reddedilen  personel  listeleri için bağlantıda bulunan ilgili başlığı tıklayınız.

2020 YILI KASIM DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI BURSAL İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI RET LİSTESİ

2020 YILI KASIM DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI BURSAL İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI KABUL LİSTESİ