T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları 2018/2 Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme Tarihi: 13/11/2019

Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nin sekretaryasını yürüttüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon  Kurulu Teknik Çalışma Grupları 2018/2  toplantısı, “2018-1 Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı’nda alınan kararların sorumlu Kurum ve Kuruluşlarca değerlendirilerek, görüşülmesi” gündemleri ile 14 Mayıs  2018 Pazartesi  günü, Çarşamba Valilik Binası Konferans Salonu’nda saat 14.30’da ilgili kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Vali YardımcısıErgun GÜNGÖR’ünbaşkanlığında yapılan ve Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN ve Başkan Yardımcısı Fikret MUTİ’nin de katılım sağladıkları toplantıda Vali YardımcısıGÜNGÖR tarafından bağımlılıkla mücadelede tüm kamu kurumlarına önemli görevler düştüğü, kurumların koordineli ve eşgüdüm içerisinde hareket etmesi gerektiği, İlimizde bağımlılıkla mücadelede güzel çalışmaların yürütüldüğü ve bu çalışmaların devamının getirilerek bağımlılıkla mücadelede daha iyi bir konuma gelinmesi gerektiği dile getirildi. Açılış konuşmalarının ardından Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nde görevli Dr. Semiha KOÇAK tarafından  Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Teknik Çalışma Grupları  2018/1 sayılı toplantısında alınan  kararlara ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda yer alan kurul üyeleri temsilcileri de gündeme ilişkin söz alarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin güncel gelişmeleri aktardı, görüş ve önerilerini sundu.


  • Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nin sekretaryasını yürüttüğü Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları 2018/2 Toplantısı Vali Yardımcısı Sayın Ergun GÜNGÖR başkanlığında gerçekleştirildi.
  • Toplantıya katılım sağlayan ilgili kurul üyeleri gündeme ilişkin yürüttükleri çalışmaları     aktararak, görüş ve önerilerini paylaştı.