T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018/5.Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 19/11/2019

İlimizde yapılacak olan 2018/5. Aile Hekimi Ek Yerleştirme için müracaatta bulunan tabiplerin güncel hizmet puanlarına göre sıralı listeleri belirlendi.

Ek tercih ve yerleştirme işlemi, 05/07/2018   Perşembe günü saat 16:00’da 00’da BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (Dikkaldırım Mahallesi Hat Caddesi No:4 Osmangazi/BURSA) gerçekleştirilecektir.

2018/5. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Usul ve Esaslarında yer değiştirme nedeni ile boş pozisyon olarak ilan edilen  Orhangazi İlçesi Cargill Aile Sağlığı Merkezi 16.16.001 Nolu Aile Hekimliği Birimi; 22/11/2016 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınma sonucunda boş pozisyon olarak 2017/1. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemine açılmış ve tercih edilmiş olup, tercih eden hekim 01/02/2017 tarihinde görevine başlamıştır. İlgili hekim 2018/2. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşleminde yer değişikliği yaparak 01/03/2018 tarihinde başka bir aile hekimliği biriminde göreve başlamıştır.

Bu aile hekimliği birimini tercih edilmesi durumunda;Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı’nın 17/01/2017 tarih ve E.224 sayılı;

  • 1-Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elamanı olarak görev yapmakta iken Olağanüstü Hal Kanun Hükmündeki Kararnamelerine göre kamu görevinden ihraç edilip yine Olağanüstü Hal Kanunu Hükmündeki Kararnamelere istinaden ihraç edilme işlemi kaldırılanlar ihraç edilmeden önceki görev yaptığı sözleşmeli birimlerde göreve başlatılacaklardır. Bunlara ilgili kanun hükmündeki kararnameye uygun olarak, ihraç edildiği tarihten göreve başladığı tarihe kadarki süre için kayıtlı kişi sayısı ücreti ve sosyoekonomik gelişmişlik düzey ücreti ödenecektir.
  • 2-İkinci madde de sayılanların kamu görevine iade edilmesi nedeniyle sözleşmeli aile hekimliği pozisyonunu kaybeden hekimler, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden yerleştirmeye alınacaktır.

talimatına göre işlem tesis edilecektir.

Hizmet Puanlı Liste 2018-5 yerleştirme listesi