T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 18/07/2018

Yenidoğan İşitme Tarama Hastane Eksik Giriş Bildirim Formu
Doğum Bildirim Formu
YİTP Eğitimci Eğitimi Açılış Sunumu
Gebe Bilgilendirme TSM Sunumu (2)
Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi
GBS_Hastane
Riskli Gebelik Yönetim Rehberi
Yenidoğan İşitme Tarama Onam Formu
USBEM_2
Robson_formu
GKD İş Akışı Ders 1
GKD İş Akışı Ders 1-1
GKD Klinik Bakım Ders2
Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı
Afiş Onay Dosyası
Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi
RIA Uygulamasi Onam Formu
OÇÇİTP GÜNCEL KBB SEVK FORMU
Yenidoğan İşitme Taraması-Ebeveynle İletişim Bölüm7
Yenidoğan İşitme Taraması GİRİŞ Bölüm 1
Yenidoğan İşitme Taraması Eğitimi Yeniden Değerlendirme
Yenidoğan İşitme Tarama Program Formu
Üç Aylık Enjektabl Kontraseptif
Yaygın Gelişimsel Bozukluk
Web Programına Giriş (Yenidoğan İşitme Taraması)
USBEM_1
Tamamlayıcı Beslenme Sağlık Çalışanları İçin Rehber Kitap
Uluslararası mama kodu
Tarama Yapmaya Hazırlık Bölüm 2
Süt Sağma Broşür - b
Süt Sağma Broşür - a
OÇÇİTP İSTATİSTİK FORMU
Riskli Bebeklerin Taranması Bolum 5
OÇÇİTP KBB RED BEYAN FORMU
Pozisyonlar - a
Pratik Uygulama Olgu Sunumu
Pozisyonlar-b
Perinatal Bebek Ölüm Form Doldurma Kılavuzu
Perinatal Bebek Ölum Bilgi Formu
Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programi Rehberi
OAE ile Tarama Bölüm 3
GKD Sevk Formu
Kongenital Hipotiroid
OÇÇİTP EBEVEYN RIZA BEYAN FORMU
Misafir Anne Form Doldurma Kılavuzu
Bebek Ölümleri Sözel Görüşme Form
NTP Bebek Sevk-1
NTP Bebek Sevk
Hastane Formu
LOHUSA EMZİRME DANIŞMANLIĞI
Kurumlar Kaıtsal Kan Hastalikları Bildirim Formu
İyot Yetersizliği Okul Sunumu
Hastane Ortamı Dışında DoğumYapma Riski Taşıyan Gebe Formu
Hastaneler İçin Kendini Değerlendirme Formu
GÖRME TARAMA SEVK BELGESİ (2)
Hastane Doğumları Değerlendirme Formu
GÖRME TARAMA SEVK BELGESİ (1)
GBS_Hastane_Standartlari_Degerlendirme_Formu
Gençlik Danışma Sağlık Hizmet Merkezi
Genelge
Gelişimsel Kalça Displazisi
Gebelik Egsersiz Kitapçığı
Gebe Bilgilendirme TSM Sunumu (1)
GBS_TSM_Standartlari_degerlendirme_formu
Gebe Bilg. Sınıfı TC li Katılımcı Formu
GEBE ANNE SÜTÜ DANIŞMANLIĞI
Emzirme Danışmanlığı El Kitabı
Emzirme Önerileri Eğitimi
Form102 Aile Planlaması Çalışsmaları
Form103 Ana Çocuk Sağlığı Çalışma Programı
Doğum Öncesi Bakım
FKÜ Kayıt Formu
emzirme danışmanlığı el kitabı
EK-3 Evlilik Öncesi Danışmanlık Formu
Doğum Sonu Bakım
Dogum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi
ACSAP_Sube
Demir D vit Aylık Takip Formu
Ders 1- Anne Sütünün Önemi
Ders 2 - Emzirme Nasıl Olur
Ders 3 - Emzirmenin Değerlendirmesi
Ders 4 - Bebeği Emzirmek İçin Pozisyon Vermek
Ders 5 - Bir Emzirmeyi Gözlemlemek
Ders 6 - Dinleme ve Öğrenme Becerileri
Ders 7 - Sağlık Uygulamaları
Ders 8 - Özgüveni Sağlama ve Destek Olma
Ders 9 - Memelere İlişkin Sorunlar
Ders 10 - Memeyi Red
Ders 11 - Emzirme Öyküsü Alınması
Ders 12 - Meme Muayenesi
Ders 13 - Sütün Sağılması
Ders 14 - Yetersiz Süt
Ders 15 - Ağlama
Ders 16 - Düşük Doğum Ağırlıklı ve Hasta Bebekler
Ders 17 - Anne Sütünü Arttırmak ve Emzirmeyi Yeniden Başlatmak
Ders 18 - Emzirmeyi Sürdürmek
Bebek_olumu_calisma_formu
D Vitamini Yetersizliği Önleme Eğitimi
Aile Sağlığı Birimi Değerlendirme Formu
Cihaz R17A Kurulum
Cihaz R17A İnteraktif Oyun Odyometris
Cihaz R17A Genel Giriş Test Yöntemi
Bebek Çocuk İzlem Protokolleri
Aylık Enjektabl Kontraseptif Onam Form
ASM AÇSAP Talep Formu
AP Hizmetleri Pano
Anne Sütü - b
Anne Sütü - a
Ana Ölümü Kayıt Bildirim Formu1
AÇSAP 15-49 Yaş Kadın Bildirim Formu
ACSAP FKÜ gemlik
1-4 Yaş Ölüm Bilgi Formu
ACSAP_Sube
A-ABR ile Tarama Bölüm 4 son
2017 Yeni Adımlar
ACSAP Dikkat Eksikligi
ACSAP Demir
1-4 Yaş Bebek Ölümü Resmi Yazı
Sadece Progesteron İçeren Hap Projesi Sunu
Evlilik Öncesi Danışma Hizmetleri Bilgilendirilmiş Onam Formu
Evlilik Öncesi Sağlık Raporu Başvuru Formu
Evlilik Rapor Başvuru ve Risk Formu Formu