T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Güncelleme Tarihi: 20/09/2019

Sağlık Bakanlığı, kamu sağlık tesislerinin dengeli dağılımı, hizmetin kaliteli ve verimli sunulması için sağlık tesisleri ile bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek için bir yönetmelik yayımladı.

20 Eylül 2019 tarih ve 30894 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği için tıklayınız