T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Güncelleme Tarihi: 11/02/2020

Sağlık Bakanlığı, kamu sağlık tesislerinin dengeli dağılımı, hizmetin kaliteli ve verimli sunulması için sağlık tesisleri ile bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek için bir yönetmelik yayımladı.

20 Eylül 2019 tarih ve 30894 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği için tıklayınız