Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği
11 Şubat 2020

Sağlık Bakanlığı, kamu sağlık tesislerinin dengeli dağılımı, hizmetin kaliteli ve verimli sunulması için sağlık tesisleri ile bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek için bir yönetmelik yayımladı.

20 Eylül 2019 tarih ve 30894 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği için tıklayınız