T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

67. Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 11/02/2020

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Simülasyon Eğitim Merkezinde 21-24 Ekim 2019 tarihinde 67. ASTE (Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi) yapılmış olup, Eğitimin 1 günü teorik olarak eğitim salonunda, diğer 3 günüuygulamalıolaraksahadayapılmıştır.67.siyapılaneğitime10Kişikatılmışolup,toplamda785katılımcı sayısınaulaşılmıştır.

  • ASTE Eğitimi 1.jpg
  • ASTE Eğitimi 2.jpg
  • ASTE Eğitimi 3.jpg