67. Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi
11 Şubat 2020

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Simülasyon Eğitim Merkezinde 21-24 Ekim 2019 tarihinde 67. ASTE (Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi) yapılmış olup, Eğitimin 1 günü teorik olarak eğitim salonunda, diğer 3 günüuygulamalıolaraksahadayapılmıştır.67.siyapılaneğitime10Kişikatılmışolup,toplamda785katılımcı sayısınaulaşılmıştır.

  • ASTE Eğitimi 1.jpg
  • ASTE Eğitimi 2.jpg
  • ASTE Eğitimi 3.jpg