T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi Basamakları

Güncelleme Tarihi: 20/11/2017

BEBEK DOSTU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRMELERİ

Hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlığımızca 1991 yılından beri UNICEF önerileriyle "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" programı yürütülmektedir. Bursa ilimiz de başarılı çalışmaları ile  22 Kasım 2006’da ‘‘Bebek Dostu İl Ünvanı’’ ve 30 Nisan 2008 tarihinde "ALTIN BEBEK DOSTU İL" unvanını almaya hak kazanmıştır. Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’nın amacı:

  • Doğumdan hemen sonra ten temas ile emzirmenin başlatılması,
  • İlk 6 ay sadece anne sütü verilmesi,
  • Emzirmenin, 6. aydan sonra uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte en az 2 yaşına ve sonrasına dek sürmesi,
  • Emzirmenin korunması ve desteklenmesi ile beslenme bozukluklarının önlemesi yoluyla çocuklarda morbidite ve mortalite oranlarını düşürmektir. 

 

BEBEK DOSTU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ UNVAN ÇALIŞMALARI

Eğitim: Aile hekimlerimiz ve aile sağlığı elemanlarımız uzaktan eğitim formatında teorik eğitimlerinin (Eğitim CD/DVD leri TSM ler tarafından dağıtılacak, bilgisayar formatları sebebiyle açılamayan CD içerikleri Toplum Sağlığı Merkezi ya da Bursa HSM ÇEKÜS Şubesi’nden USB Bellek vb. aracılarla temin edilebilir ya da öncelikli olarak aile hekimlerinin kendi yazılımcıları ile sorunu çözmeleri gerekebilir, sorun çözülemedi ise bilgisayarlarıyla müracaat etmeleri halinde Bilgi İşlem ve İstatistik Şubemizden destek alabilirler) tamamlamalarının ardından yarım gün süren Pratik Eğitimlere katılmaktadırlar. (Pratik eğitim merkezlerimiz ilçeye göre değişmekle birlikte S.B.Ü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi veya Çekirge Devlet Hastanesi Zübeyde hanım Ek Hizmet Binası/ TSM olabilir) Eğitim sonrasında Aile Hekimi/Aile Sağlığı Elemanına katılım belgesi teslim edilir, bu belgenin kişi tarafından muhafaza edilmesi gerekir.

Aile Sağlığı Birimi’nin ‘‘Bebek Dostu’’ Faaliyetleri:

1-Başarılı Emzirmede 9 adım doğrultusunda yazılı bir politika hazırlanmalı ve bekleme salonu, muayene odası, personel dinlenme odası, müdahale odası ve koridora asılarak herkesin bilgisine sunulmalıdır ve uygulanmalıdır.

2-Ekli linklerde bahsi geçen ‘‘Emzirmenin Kontraendike Olduğu Durumlar, Laktasyon Döneminde İlaç Kullanımı, Tamamlayıcı Beslenme, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı, Uluslararası Mama Kodu Yasası’’ dokümanlarını içeren her zaman ulaşılabilecek bir ‘‘Emzirme ve Anne Sütü Dosyası’’ düzenlenmeli, sık kullanılan dokümanlar uygun panolara asılmalıdır.

3-Gebelere ve Annelere emzirmenin yararları, yöntemleri, bebeklerinden ayrı kaldıklarında emzirmeyi nasıl sürdürecekleri gibi konularda detaylı eğitimler verilmeli, bu eğitimler (eğitim konuları ve eğitim alan kişiler) kayıt altına alınarak değerlendirmecilerin isteği doğrultusunda bu kayıtlar sunulabilmelidir.

4-Tüm gebeler ve lohusalar yeni doğan bebeklere tıbbi bir gerekçe görülmedikçe ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi (su dahil) konusunda bilgilendirilmelidir.(emzik ve biberon kullanmamaları konusu gerekçeleriyle uyarılmalı, anneler emzirmenin 6. ayından sonra uygun ek besinlere geçilerek en az 2 yaşına kadar emzirmenin sürdürülmesi konusunda eğitilmeli )

5-Bebeğin her istediğinde emzirilmesi teşvik edilmelidir. (anneler eğer emziriyorlarsa bebek acıktıkça ve her istediğinde emzirilmesi,  bebeğin 3 saatten fazla uyuması halinde uyandırılıp meme vermeye teşvik edilmesi gerektiği öğretilmelidir.

6-Emziren annelere uygun ortam ve mahremiyet sağlanmalıdır(emzirme odası veya bölümü). Emzirme odası emzirme politikaları doğrultusunda düzenlenmeli ve sık sık temizlik, afiş, broşür gibi malzeme ihtiyaçları karşılanmalıdır.

7-Emzirmenin korunması desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için kurumlar arası işbirliği yapılmalıdır. (Bölgede çalışan tüm eczacılar için, anne sütünün desteklenmesi ve mama kullanımının önlenmesi konusunda bilgilendirme toplantısı yapılmalı, okullarda emzirmenin önemi tartışılmalı)

8-Kurumda anne sütü muadili ürünlerle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. (mama reklam ve broşürleri kesinlikle olmamalı, annelere hediye veya numune dağıtımı yapılmamalı, mama pazarlayan firmaların tanıtım yapması kesinlikle yasaklanmalı, kurumda anne sütü muadili ürünler bulunmamalı) Mama Kodu Yasası öğrenilmeli ve kurumun her sahasında  uygulanmalıdır.

9-Afiş, broşür, kitapçık, emzirme rehberi gibi dokümanlar yeterli sayıda bulundurulmalı ve halkın bilgisine sunulmalıdır.

10-ASM de yer alan bekleme odalarında, emzirme odasında, muayene yada izlem odalarında vs. LCD monitör bulunması halinde Halk Sağlığı Müdürlüğünce belirlenen yada onaylanan sunum içerikleri ile halkın görsel bilgilendirilmesi de sağlanmalıdır.

Aile Sağlığı Birimi’nin Unvan Başvurusu:

Aile hekimi ve aile sağlığı elamanının teorik ve pratik eğitimlerinin tamamlanmasından sonra yukarıda bahsi geçen faaliyetleri sürdüren aile hekimliği birimleri, unvan alabilmesi için ilgili Toplum Sağlığı Merkezi’ne yazılı başvuruda bulunur ve yetkilileri kurumuna değerlendirilmek üzere davet eder.

Aile Sağlığı Birimi’nin Değerlendirilmesi ve Unvan Verilmesi:

Halk Sağlığı Müdürlüğü değerlendirmecileri/eğitimcileri ve Aile Sağlığı Birimi’nin bağlı bulunduğu Toplum Sağlığı Merkezi’nden yetkililer; kurumdaki aile hekimi,  aile sağlığı elemanı ve her birim bölgesinden 5 gebe, 5 lohusa ile görüşür (Eksik anketler olursa Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri tarafından tamamlanır), Bakanlığımızın anket formlarını doldurur, kurumu gezerek faaliyetlerini ve birim dosyasını değerlendirir. Birim Değerlendirme formu, Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi'ne değerlendirmeciler tarafından gönderilir.

Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından form incelenir, uygun görüldüğü takdirde Aile Hekimliği Uygulama Şubesi ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirim yapılır ayrıca ilgili birime iletilmek üzere ‘‘Bebek Dostu Aile Hekimliği Birim’’ belgesi düzenlenerek ilgili Toplum Sağlığı Merkezi aracılığı ile birime iletilir.

Aile Sağlığı Birimi’nin Unvanının Korunması :

Mevcut Bebek Dostu AHB’lerimiz yıllık rutin değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelerinde başarılı çalışmalarını sürdüren aile hekimlerinin unvanları korunacaktır. Bebek Dostu AHB’lerimizde yer değişikliği, eğitimli personelin ayrılması gibi durumlarda birime gelecek yeni personelin (Hekim, Aile Sağlığı Çalışanı) ivedilikle eğitiminin tamamlanarak (yeni göreve başlayan hekim ya da aile sağlığı elemanı eğitim almak üzere TSM tarafından ÇEKÜS Şubesine bildirilmelidir) uygulamanın devam ettiriliyor olması gerekmektedir. Eğitimi tamamlanmayan birimlerin "Bebek Dostu" unvanı düşmektedir. Ancak eğitimlerin tamamlanmasının ardından yeniden bir değerlendirmeye gerek olmaksızın bu unvan sürdürülecektir. Aile Hekimi ve Aile sağlığı çalışanlarından ikisinin de eğitimli ancak yeni bir birimde aynı anda göreve başlayacaklarsa yeniden değerlendirilmeleri gerekecektir.


Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanması İle İlgili Uluslararası Yasa İçin Tıklayınız
ASM Bebek Beslenme Rehberi
Emzirme Danışmanlı Eğitimci Kitabı İçin Tıklayınız
Emzirme Danışmanlığı El Kitabı İçin Tıklayınız
Emzirme ve Anne Sütü ile İlgili Sık Sorulan Sorular İçin Tıklayınız
Resimli Emzirme Rehberi İçin Tıklayınız

Bebek Dostu Bilgilendirme Klasörü içeriği alttadır.

9 ADIM.docx
9 adıma göre örnek politika.doc
ANNE SÜTÜ İLE BESLENMENİN KONTRENDİKE OLDUĞU DURUMLAR.doc
BROŞÜR ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI .pdf
anne_sutu_afis01.pdf
GEBELERE VERİLEN STANDART EĞİTİM ŞU KONULARI KAPSAMALIDIR.docx
EMZİRME EĞİTİMİ KONULARI.docx
TAMAMLAYICI BESİNLER.doc
KAYIT-LOHUSA EMZİRME DANIŞMANLIĞI.doc
KAYIT-GEBE ANNE SÜTÜ DANIŞMANLIĞI.doc
Uluslararası mama kodu.doc
EMZİRME POZİSYONLARI ÖRNEK BROŞÜR-ÖN SAYFA.pdf
il hıfzıssıha.pdf
sut_sagma-ÖRNEK BROŞÜR ÖN SAYFA.pdf
EMZİREN ANNEDE İLAÇ KULLANIMI.pdf
EMZİRME POZİSYONLARI ÖRNEK BROŞÜR-ARKA SAYFA.pdf
BROŞÜR SÜT SAĞMA ARKA SAYFA.pdf