T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 19/11/2019

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi kapsamında tıbbi laboratuvar hizmetlerinin doğru, etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla ülkemizde, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize edilebilmesi için kullanılabilecek tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarı tetkik sonuç rapor taslak formatları oluşturulmuştur.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan söz konusu raporlara ulaşmak için tıklayınız