overlay

Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hakkında Duyuru

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi kapsamında tıbbi laboratuvar hizmetlerinin doğru, etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla ülkemizde, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize edilebilmesi için kullanılabilecek tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarı tetkik sonuç rapor taslak formatları oluşturulmuştur.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan söz konusu raporlara ulaşmak için tıklayınız