Halk Sağlığı Laboratuvarı
25 Ocak 2024
                                                                          
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

1973 yılında tip proje kapsamında tarihinde "Halk Sağlığı Laboratuvarı" olarak açılan Laboratuvarımız, daha sonra Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı örnek alınarak Bursa Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü'ne dönüştürüldü.

663 sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na devredildi. Aynı KHK'nin 35. Maddesinin 3. bendine göre, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun taşra teşkilatı olarak Halk Sağlığı Müdürlüklerinin kurulması öngörüldü. Bu çerçevede Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun 19.03.2012 tarih ve 2012/29 sayılı yazısı ile 81 ilin Halk Sağlığı Müdürlükleri kurulmuş ve Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüklerinin kurumsal yapısı sona erdi.

19.03.2012 tarihine kadar Bursa Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü olarak hizmet veren kuruluş; Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı oldu. Laboratuvarımız; Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir illerine hizmet vermektedir.

Vizyonumuz

Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarları, verilen hizmetin gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik, dürüstlük, izlenebilirlik ilkelerine bağlı olarak sunulması amacıyla çalışırken; analiz hizmetlerimizde yasalar çerçevesinde, müşteri talepleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, kalite, politika ve prosedürler konusunda eğitimli, sorumluluk alanında uzman personelinin sürekli iyileştirme amacımıza aktif katılımları ile günün koşullarına göre teknolojik ve metodolojik sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi hedefler ve bu hedefler doğrultusunda

  • Sürekli olarak doğru ve güvenilir analiz sonuçları üretmeyi
  • Müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir.

Ek olarak Klinik Dışı (SU) Laboratuvarı; TS EN ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin "Genel Şartlar Standardı"nın tüm gereklerini yerine getirmeyi amaçlayan bir düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt etmektedir.

Görev Alanı

a)      Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak; İnsani Tüketim amaçlı her tür suyun, yüzme suları, kaplıca suları, peloid ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapar

b)      Atıksuların ve yüzey sularının mikrobiyojik ve kimyasal analizlerini yapar

c)      İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapar

d)     Gıda, yakıt, temizlik ürünleri, oyuncak gibi tüketime sunulan her türlü ürünün Halk Sağlığı Açısından gerekli analizlerini yapar

e)      Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini sağlar

f)       Klinik laboratuvar hizmeti vermek ; beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi insani) numunelerin mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapar

g)      Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı diğer test, analiz ve görüntüleme hizmetlerini sunar

h)      Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve vatandaşlara aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapar

i)        Halk Sağlığı Laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Halk Sağlığı Müdürlüğünün gerek gördüğü çalışmalara ve toplantılara katkıda bulunur