1 Ekim 2018 Temel Eğitim Sınav Sonuçları
19 Kasım 2019


         Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarımızda görev yapan ve USES Sistemi üzerinden uzaktan eğitim yoluyla temel eğitimlerini tamamlayan aday memurlara yönelik, 01 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 13.30'da Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda Aday Memur 3. Temel Eğitim Sınavı yapılmıştır.


1 Ekim 2018 Temel Eğitim Sınav Sonuçları