4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel 2018/2 Yerleştirme Kurası
19 Kasım 2019

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/04/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, Maliye Bakanlığı tarafından Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerine vize edilen pozisyonların doldurulması için 15 Ekim 2018 - 22 Ekim 2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce “4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli 2018/2 Yerleştirme Kurası" için başvurular alınacaktır.

Kuraya Tabip ve Uzman Tabip unvanındaki personel başvurabilecek olup, kura yerleştirme işlemi 25 Ekim 2018 tarihinde, saat 10:00'da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlan metni, münhal kadrolar ve başvuru dilekçesi için bağlantıda bulunan ilgili başlığın üzerini tıklayınız

İlan ve Münhal Kadrolar

2018-9 Genelge

Atama Talep Formu