Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Konu Önerilerini Alınması
19 Kasım 2019

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sağlık teknolojisinin genel özellikleri, güvenliği, etkinliği ve etkililiği, ekonomik yönleri ve maliyeti, kurumsal işleyiş (organizasyonel) yönleri ile sosyal, etik ve yasal yönler açısından sistematik olarak incelenmesi ve yorumlanmasını ifade eden STD (Sağlık Teknolojisi Değerlendirme) çalışmaları yapmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülmekte olan STD çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi ve açıklamalar www.hta.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Ulusal düzeyde en faydalı konularda STD (Sağlık Teknolojisi Değerlendirme) çalışması başlatılmasına destek olmak için, http://www.hta.gov.tr/konu_oneri_formu.aspx bağlantısıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne öneri ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

Konuyla ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yazısı için tıklayınız