overlay

Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü 14 Kasım Dünya Diyabet Günü

Obezite, bugün için gerek Ülkemizin ve gerekse dünyanın en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul ederken, yine aynı örgüt tarafından yürütülen son araştırmalarda obezitenin kanserle yakın ilgisi olduğu belirlenmiştir.

 Bilindiği üzere Obezite için en genel ifade olarak vücudun aşırı yağlanması olarak söylenebilir.

 Kalıtsal olarak da geçebilen obezite, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılmaktadır. Ülkemizde kadınların yaklaşık yüzde 21’inin obez olduğu görülürken, Erkeklerde bu oran yaklaşık yüzde 14 seviyelerindedir. Toplamda ise Türkiye obezite oranı yaklaşık yüzde 17 gibi yüksek sayılacak bir orandadır.

Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; fazla kiloluluk ve obezite, Avrupa’daki yetişkinlerde Tip 2 Diyabet’in yüzde 80’inden, İskemik Kalp Hastalıkları’nın yüzde 35’inden ve Hipertansiyon’un da yüzde 55’inden doğrudan sorumlu olduğu gözlenmekte olup her yıl 1 milyondan fazla ölüme sebebiyet verdiği bilinmektedir. Ayrıca bunlardan daha da önemli olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Obezite eğiliminin çocuklar ve adölasanlarda alarm verici düzeylere ulaştığı gözlenmektedir. Özellikle Çocukluk Çağındaki Obezitenin yıllık artışı giderek büyümektedir. Bugün gelinen noktada, Çocukluk Çağı Obezitesi prevalansının 1970’lerdeki değerlerden 10 kat fazla olduğu bildirilmektedir.

 Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi Obezite Birimi olarak, 2017 yılına ait yaptığımız çalışmalarda toplam 2.366 kişiye danışmanlık hizmeti verilirken 2018 yılı ilk 10 aylık süreçte bu sayı 1.030’ ilk başvuru olmak üzere toplam 3.117 kişiye ulaştı.

 Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak 09.11.2018 tarihinde İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan AKAN’ın katılımıyla Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinliği gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasemin BAŞ’ın da hazır bulunduğu etkinlikte Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi Obezite Danışmanlık Biriminde görevli Diyetisyen Umur Doğay ÖNAL’dan Sağlıklı Beslenme Tedavisi danışmanlığı alarak sağlığına kavuşan danışanlara “Başarı Belgeleri” takdim edildi. Etkinlikte danışanlara, ailelerine ve katılım sağlayan halka yönelik olarak bilgilendirme yapıldı. Etkinlik sonunda tüm katılımcılar kaybedilen kilolar ve kazanılan sağlık adına sembolik olarak Obezite Balonlarını patlattı.

  • Nilüfer İSM Diyabet Haftası Etkinliği
  • Nilüfer İSM Diyabet Haftası Etkinliği
  • Nilüfer İSM Diyabet Haftası Etkinliği
  • Nilüfer İSM Diyabet Haftası Etkinliği
  • Nilüfer İSM Diyabet Haftası Etkinliği
  • Nilüfer İSM Diyabet Haftası Etkinliği
  • Nilüfer İSM Diyabet Haftası Etkinliği
  • Nilüfer İSM Diyabet Haftası Etkinliği
  • Nilüfer İSM Diyabet Haftası Etkinliği