Hasta Hakları Günü
13 Kasım 2019

Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine amacıyla tüm sağlık hizmeti sunucularında hasta hakları konusunda tüm ilkelere uyulması sağlanmıştır.

26 Ekim Hasta Hakları Günü’nde de hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan BAŞ  koordinatörlüğünde, Hasta Hakları Sorumlusu tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yatan hastalar ile ayaktan sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına hasta hakları ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı, yatan hastalar ziyaret edildi ve hasta, hasta yakınları ve Hasta Hakları Birimi ile görüşülerek görüş ve önerileri alındı.

  • Nilüfer İSM Hasta Hakları Günü
  • Nilüfer İSM Hasta Hakları Günü
  • Nilüfer İSM Hasta Hakları Günü
  • Nilüfer İSM Hasta Hakları Günü
  • Nilüfer İSM Hasta Hakları Günü
  • Nilüfer İSM Hasta Hakları Günü