Suriyeli Hekimlere Akılcı İlaç Kullanımı Anlatıldı
13 Kasım 2019

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü olarak halkta ve sağlık çalışanlarında bilinçli ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarımız kapsamında son olarak ilimizde Müdürlüğümüze bağlı Göçmen Sağlığı Merkezlerinde görev yapmakta olan Suriye uyruklu hekimler için 2 gün süreyle “Akılcı İlaç Kullanımı” ve “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” konularında farkındalık eğitim gerçekleştirildi. Arapça çeviri için bir tercümanın da hazır bulundurulduğu eğitim toplantısında hekimlerle öncelikle, AİK-İK Temsilcimiz Berna ERDOĞAN DURAN tarafından; ilimizde yürütülen AİK çalışmaları ile ilimize ve ülkemize ait veriler paylaşıldı.

Eğitim toplantısı; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Necmiye DEMİRCAN’ın “Enfeksiyon Hastalıklarında Antibiyotik Kullanımı” konulu sunumu ile devam etti. Son olarak “Farmakovijilans” konusunda yapılan bilgilendirmenin ardından Arapça ve Türkçe hazırlanan kitapçıkların hekimlere dağıtılmasıyla eğitim toplantısı sona erdi.

  • Göçmen Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Suriye uyruklu hekimler
  • Enf. Hast. Uzmanı Dr. Necmiye DEMİRCAN sunumunu gerçekleştiriyor.
  • AİK İl Koordinatörümüz Dr. Nuray ÇIKRIKLAR Uzm. Dr. Necmiye DEMİRCAN’a teşekkür ediyor.