Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri
13 Ocak 2020

25.05.2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2010/14 sayılı Başbakanlık genelgesi ile ülkemizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşları hazırlayacakları hizmet içi eğitim programlarında “kadın-erkek fırsat eşitliği” konusuna yer vermekle yükümlü tutulmuştur.

Bu kapsamda Müdürlüğümüz “Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Özlük Birimi” bünyesinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği alt birimi oluşturulmuş olup; 2018 yılı son 6 ayında "Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine" yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı birimlerde çalışan personeller ile Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına, İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonu ve Ruh Sağlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi Hürriyet Binası Toplantı Salonunda gruplar şeklinde toplam 1489 personele eğitimler verildi.

2019 yılı içerisinde de "Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine" yönelik farkındalık eğitimler sürecek olup, böylelikle tüm kurum personelinin eğitimi alması hedeflendi.

  •  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri
  •  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri
  •  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri
  •  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri