Üreme Sağlığı Danışmanlığı Eğitimi
13 Ocak 2020

Bakanlığımız, anne ve çocuk ölümlerinin en aza indirilmesi ve bu grubun sağlık düzeyinin iyileştirilmesi için üreme sağlığı hizmetlerinin ülke genelinde etkili ve sürekli olarak yürütülmesine önem vermektedir. Kadın sağlığını korumak ve üreme sağlığını geliştirmek koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir bileşenidir. Dünya Sağlık Örgütü üreme sağlığı yaklaşımında, üreme sağlığının doğumdan ölüme kadar cinsiyet gözetmeksizin hayat boyu ele alınması gerektiğini vurgulamıştır.

Ülkemizde yaşamlarını sürdüren ve aynı dili konuşamayan kadınların da bu hizmetleri alabilmeleri amacıyla Suriyeli Sağlık Personelinin de bilgilendirilmeleri önemlidir.

Bakanlığımız ve UNFPA işbirliği ile İlimizde Suriyeli Sağlık Personellerine 17 – 18 – 29 Aralık 2018 tarihlerinde “Üreme Sağlığı Danışmanlığı Eğitimi” düzenlenmiştir. Bu eğitim ile üreme sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliğinin arttırılması, standardizasyonun sağlanması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla katılımcıların üreme sağlığı danışmanlığı verebilecek bilgi, beceri ve tutum kazanmaları sağlanmıştır.

Müdürlüğümüz Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezi Eğitimcilerinin eğitimci olarak görev aldığı eğitimler,  Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz ARSLAN, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Gaye CANTEKİN AKPINAR katılımı ile başlamıştır.

  • Üreme Sağlığı Danışmanlığı Eğitimi
  • Üreme Sağlığı Danışmanlığı Eğitimi
  • Üreme Sağlığı Danışmanlığı Eğitimi