İntiharı Önleme İl Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
13 Ocak 2020

Bakanlığımız Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda “İntiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılması” hedefleri yer almaktadır. İntihar önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir.

Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nin sekretaryasını yürüttüğü “İntiharı Önleme İl Kurulu”toplantısı 25 Aralık 2018 Salı Günü Saat:14.00'da Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi ek hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

 Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN başkanlığında ve Halk sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fikret MUTİ’nin katılımıyla yapılan toplantıya; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı,İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Sağlıklı Toplum Derneği’nden gelen temsilciler katılmıştır.

Toplantıda kurumlardan gelen temsilciler tarafından gündeme ilişkin görüş ve önerilerin yanı sıra müdürlüğümüz tarafından intiharı önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar da aktarılmıştır.

  • İntiharı Önleme Kurulu
  • İntiharı Önleme Kurulu