Yatağa Bağımlı Seçmenler için Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
11 Şubat 2020

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesi ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK)  02.01.2019 tarih ve 3 sayılı Kararı gereğince seyyar sandık için aile hekimleri tarafından “Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” düzenlenmesi hakkında Genelge (2019/1) yayınlanmıştır. Genelge ve eklerine ulaşmak için tıklayınız