overlay

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı İl İçi Temel Eğitimleri Gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı”nın(ÇPGD) amacı; psikososyal gelişimi destekleme yöntemlerini birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre ederek gelişimin en hızlı olduğu gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuğu destekleyip ruhsal, sosyal ve bedensel olarak sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda İlimizde bulunan İlçe Sağlık Müdürlüklerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekim, hemşire, ebe ve sağlık memurlarına yönelik "0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı (ÇPGD) Temel Eğitimleri, "29 Kasım, 6-12-13-18-19-20-27Aralık 2018” tarihlerindeMüdürlüğümüzHalk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nde sorumlu personeller tarafından gerçekleştirildi.


  • 0-6 yaş döneminde çocuğu destekleyip ruhsal, sosyal ve bedensel olarak sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamak adına interaktif olarak konular aktarıldı.
  • İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimde küçük grup çalışmaları ve canlandırmalara yer verildi.
  • 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı (ÇPGD) Temel Eğitimleri gerçekleştirildi.
  • 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı (ÇPGD) Temel Eğitimleri gerçekleştirildi.