overlay

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 18 Mart 2019-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenecektir. Programa çocuk yoğun bakımda çalışmakta olan ve çalıştırılması planlanan hemşire, hemşirelik yetkisi almış ebe ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyenler; 11 Şubat 2019-22 Şubat 2019 tarihleri arasında, sağlık bakanlığından tescilli diploma fotokopisi (unvanına ilişkin diploma), başvuru formu ile diploma arasında soyadı değişikliği varsa nüfus cüzdanı fotokopisi, çocuk yoğun bakımda çalıştırılması planlanan personel ise görev yaptığı hastanenin çocuk yoğun bakımda çalıştırılması planlandığına dair yazısı ve ekteki başvuru formunu doldurduktan sonra Hastane Yöneticisi ve Sağlık bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatarak, doldurarak Hastane Yöneticisi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatarak SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi program sorumlusuna bizzat veya aşağıdaki mail adresine gerekli belgeleri göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler.

Programa, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesinin döner sermaye hesabına 6.528TL yatıracaklardır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak bedel 239 TL olup, sertifika teslimi öncesi, İzmir ve İstanbul illerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 31.01.2019 tarihli ve 86241590 barkod nolu Makam Olurunda uygun görülen program ücretidir.)

Program Sorumlusu             : Kamil YAĞCI

E-posta                                  : kamil.yagci@saglik.gov.tr

Telefon                                  : 0 (224) 294 43 96
                                                 0 (224) 294 43 59

B
aşvuru Belgeleri:

1) Başvuru Formu

2) Unvanıyla ilgili diploma fotokopisi (aslı gibidir yapılacak)

3) Başvuru formuyla diploma arasında soyadı değişikliği varsa nüfus cüzdanı fotokopisi

5) Hemşire yetkili ebe ise "yetki belgesi" veya görev yaptığı hastanenin "hemşire yetkili ebe" olduğunu belirten yazısı

6) Çocuk yoğun bakımda çalıştırılması planlanan personel ise görev yaptığı hastanenin çocuk yoğun bakımda çalıştırılmasının planlandığına dair yazı.

Başvuru formu için tıklayınız