8. Dönem Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
11 Şubat 2020

SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH

AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

İLAN METNİ

Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Müdürlüğümüze bağlı SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 21 Mart 2019-19 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecektir. Programa ameliyathanede en az 2 (iki) yıl çalışan hemşire, ebe(hemşire yetkili) ve sağlık memuru(toplum sağlığı) katılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyenlerin, 04-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığından tescilli diploma fotokopisi (aslı gibidir), kimlik fotokopisi, ameliyathanede çalıştığını gösterir belge, hemşire yetki belgesi (ebeler için) ve ekte bulunan başvuru formunu doldurarak Hastane Yöneticisi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatarak SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi program sorumlusuna bizzat veya aşağıdaki mail adresine gerekli belgeleri göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler.

Programa özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesinin döner sermaye hesabına 5.744,6 TL yatıracaklardır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak bedel 239 TL olup, sertifika teslimi öncesi, İzmir ve İstanbul illerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 31.01.2019 tarihli ve 86241590 barkod nolu Makam Olurunda uygun görülen program ücretidir. )

Program Sorumlusu                : Zuhal ULU

E-posta                                   : zuhal.ulu@saglik.gov.tr

Telefon                                   : 0 (224) 295 53 35Başvuru formu için tıklayınız