2019 1. Dönem Diyaliz Cihaz Artırımı Hakkında Duyuru
11 Şubat 2020

18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesine göre, ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinde hasta sayısının artmasıyla cihaz artırma gerekliliği ortaya çıkması halinde, buna yönelik talepler İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik esas alınarak değerlendirilir.

Bursa Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 23.01.2019 tarihinde toplanmış ve Bursa Diyaliz Hizmet Bölgeleri için,

  1. Bölge için 29 (yirmi dokuz) adet cihaz artırımı,

2. Bölge için 3 (üç ) adet cihaz artırımı,

3./4./5.  Bölgeler için cihaz artırımı yapılmaması kararı çıkmıştır.

Cihaz artırımı uygun görülen 1.ve 2.  Bölgedeki Merkezler, Yönetmeliğin 21. Maddesi gereği İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu Raporu ilanını takiben otuz gün içersinde cihaz artırım taleplerini Müdürlüğümüze bildirilecektir. Cihaz artırımı talepleri başvuru bitiminden sonra otuz gün içerisinde Yönetmelik kapsamında Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilecektir. Bu bölgelerde birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler ilgili yönetmeliğin 21. Maddesinin (c)  bendinde belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.