Bursa İnegöl Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı İlan Metni
11 Şubat 2020

Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Müdürlüğümüze bağlı İnegöl Devlet Hastanesinde 01 Nisan 2019-19 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecektir. Programa palyatif bakım merkezlerinde çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşireler, hemşirelik yetkisi almış ebeler ve sağlık memuru (toplum sağlığı) ile hemşirelikte mezuniyet sonrası eğitim alan hemşireler katılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyenler, 11 Şubat 2019-22 Şubat 2019 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığından tescilli diploma fotokopisi (aslı gibidir), kimlik fotokopisi, palyatif bakım merkezinde çalıştığını veya çalıştırılmasının planlandığını gösterir belge, hemşire yetki belgesi (ebeler için) ve ekte bulunan başvuru formunu doldurduktan sonra Hastane Yöneticisi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatarak, İnegöl Devlet Hastanesi program sorumlusuna bizzat veya aşağıdaki mail adresine gerekli belgeleri göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler.

Programa, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde İnegöl Devlet hastanesinin döner sermaye hesabına 3.753,6 TL yatıracaklardır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak bedel 239 TL olup, sertifika teslimi öncesi, İzmir ve İstanbul illerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 31.01.2019 tarihli ve 86241590 barkod nolu Makam Olurunda uygun görülen program ücretidir.)

Program Sorumlusu    : Serpil KÖKLÜ

            E-posta                       : serpil.koklu@saglik.gov.tr

Telefon                       : 0 (224) 715 17 15/Dahili No: 2288

Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru Formu