2019/1 Kamu Görevlisi Olmayan Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı Alımı İlanı
11 Şubat 2020

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3. maddesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden, kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenleri  sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilecektir.

2019_1 Kamu Görevlisi Olmayan Sözleşmeli ASM Çalışanı İlan Metni

Doluluk Oranları Tablosu

Bursa Aile Hekimliği Uygulaması İçin Anlaşma Formu

ASÇ Olarak Çalışmak İstediğine Dair Dilekçe

Boş Aile Sağlığı Çalışanı Pozisyonları