SBÜ Bursa Yüksek İhtisas E.A.H Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı İlanı
11 Şubat 2020

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Müdürlüğümüze bağlı SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 Nisan 2019-21 Mayıs 2019tarihleri arasında düzenlenecektir. Programa; yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla)  hemşire, ebe (hemşirelik yetkisi almış) ve sağlık memuru (toplum sağlığı) katılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyenlerin, 25 Şubat 2019-8 Mart 2019 tarihleriarasında Sağlık Bakanlığından tescilli diploma fotokopisi (aslı gibidir), kimlik fotokopisi yoğun bakımda  çalıştığını veya çalışacağını gösterir belge, hemşirelik yetki belgesi (ebeler için) ve ekte bulunan başvuru formunu doldurduktan sonra Hastane Yöneticisi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatarak SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi program sorumlusuna bizzat veya aşağıdaki mail adresine gerekli belgeleri göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler.

Programa özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesinin döner sermaye hesabına 7.833,6 TL yatıracaklardır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak bedel 239 TL olup, sertifika teslimi öncesi, İzmir ve İstanbul illerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 31.01.2019 tarihli ve 86241590 barkod nolu Makam Olurunda uygun görülen program ücretidir.)

Program Sorumlusu                : Melike AKSU

E-posta                                   : melike.aksu@saglik.gov.tr

Telefon                                   : 0 (224) 295 50 00/ Dahili No: 16 11

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru Formu