Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı (KADS)” Değerlendirme Çalıştayı ve “Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profil Araştırması Tanıtım Toplantısı”
13 Kasım 2019

Ülkemizin ağız sağlığı durumlarını ve gerekli tedavilerin neler olduğunu bölgesel ve ulusal ağız sağlığı programlarını oluşturmak, ağız bakımı için gerekli personel sayısını planlamada temel veri tabanı sağlamak tespitlerin ve alınan önlemlerin etkilerini değerlendirmek, yeni hedefler oluşturabilmek amacı ile 2018 yılında tüm illeri kapsayan“Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili Araştırması (TADSAP)” çalışması yapıldı.

Yapılan bu çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla 11-12 Şubat 2019 tarihinde Ankara İlinde Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı (KADS)” Değerlendirme Çalıştayı ve “Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profil Araştırması Tanıtım Toplantısı” yapıldı. Müdürlüğümüzden Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN ve Diş Hekimi Mehtap AYDIN katılım sağladı, ilimiz çalışmaları aktarıldı ve koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri değerlendirildi.

  • KADS Değerlendirme Çalıştayı 1.jpg
  • KADS Değerlendirme Çalıştayı 2.jpg
  • KADS Değerlendirme Çalıştayı 3.jpg