Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri
13 Kasım 2019

25.05.2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2010/14 sayılı Başbakanlık genelgesi ile ülkemizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşları hazırlayacakları hizmet içi eğitim programlarında “kadın-erkek fırsat eşitliği” konusuna yer vermekle yükümlü tutulmuştur.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Birimi tarafından, Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanlığı ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı birimlerde çalışan personellere 25-26-27-28.02.2019 ve 01.03.2019 tarihlerinde, İl Sağlık Müdürlüğü Nilüfer Ek Hizmet Binası Eğitim Salonunda; Sosyolog Işılay KAZAN tarafından, “Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği, Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler” Birim Sorumlusu Hayriye ÖZDEMİR KAZANCI tarafından “Dilde İletişim, Dilde Eşitlik ” konularında farkındalık eğitimleri verildi.

İnteraktif olarak verilen eğitim; görsel sunu, videolar, eğitim geri dönütleri ve grup çalışmaları ile desteklendi.

  • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri 1.jpg
  • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri 2.jpg
  • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri 3.jpg
  • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri 4.jpg
  • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri 5.jpg
  • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri 6.jpg