1.Tüberküloz Aktif Sürveyans Komisyon Kurulu Toplantısı
13 Kasım 2019

Ülkemizde DSÖ kriterlerine göre tüberküloz eliminasyon fazına girilmiş durumdadır. Bu kapsamda TB sürveyansını güçlendirerek kayıtsız verem hastası kalmaması amacıyla tüm illerde aktif sürveyansa geçilmesine karar verilmiştir. 2014/31 sayılı Tüberküloz Aktif Sürveyansı Genelgesi ile Kamu/özel tüm sağlık kurumlarında tanı konulan tüm tüberküloz olgularının bildiriminin sağlanması, bu uygulamanın geliştirilerek sürdürülmesi ve bu uygulamadan elde edilecek kazanımların ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bursa ilinde de 2015 yılının başından itibaren Tüberküloz Aktif Sürveyansı çalışmaları başarı ile yürütülmektedir. Çalışmalar ile ilgili bilgilerin paylaşılması ve yeni yapılacak çalışmaların planlanması amacıyla 2019 yılı 1. Tüberküloz Aktif Sürveyans Komisyon Kurulu 13.03.2019 tarihinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı toplantı salonunda Halk Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yasemin BAŞ başkanlığında toplanmıştır.

  • 1.Tüberküloz Aktif Sürveyans Komisyon Kurulu Toplantısı 1.jpg
  • 1.Tüberküloz Aktif Sürveyans Komisyon Kurulu Toplantısı 2.jpg
  • 1.Tüberküloz Aktif Sürveyans Komisyon Kurulu Toplantısı 3.jpg