17. Bölge Güney Marmara UMKE Temel Eğitimi Yapıldı
13 Kasım 2019

17. Bölge  Güney Marmara UMKE Temel Eğitimi 11-15 Mart 2019 tarihleri arasında Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova illerinden 20 UMKE gönüllüsünün katılımı ile Müdürlüğümüz Afetlerde Sağlık Hizmetleri eğitim salonunda gerçekleştirildi. Bölge illerimizden de eğitmenlerin katılım sağladığı eğitimde UMKE Görev Tanımları ve Mevzuatı,  Afetlerle İlgili Çalışan Ulusal ve Uluslar arası Kurum/Kuruluşlar, Afet Lojistiği ve UMKE Malzemeleri, Haberleşme Teknikleri, Olay Yeri Yönetimi ve Triyaj, Temel Yaşam Desteği, Temel KBRN, Havayolu Açıklığı ve Ventilasyonun Sağlanması, Damaryolu Açılması ve Kanama Kontrolü, Ezilme (Crush) Sendromu, Temel Kampçılık ve Hayatı İdame Ettirme, Arama Kurtarma Ekipleri Görev ve Sorumlulukları,  Afet Epidemiyolojisi ve Afetlerde Çevre Sağlığı Hizmetleri, Afetzede Psikolojisi, Stres Altında Çalışma ve Çatışma Yönetimi, Çevresel Aciller, Travmalı Hastalarda Acil Olgu Yönetimi, Sistem Travmaları, Enkaz Altında Hastaya Yaklaşım, Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri vb. konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi. Akabinde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Tatbikat Alanı’nda enkazda yaralıya müdahale, Triaj, çevresel aciller hakkında senaryo çalışmaları, taşıma teknikleri hakkında uygulamalar gerçekleştirildi.

34’üncüsü düzenlenen UMKE Temel Eğitimi’ne 20 kişi katılmış olup, eğitim sonunda Bursa UMKE personel sayısı 376, 17. Bölge Güney Marmara İlleri olarak toplamda 704’e ulaştı.

Afet ve Acil Durumların gerçekleşme riskinin çok yüksek olduğu ülkemizde; afet yönetiminde, zarar azaltmanın, hazırlık aşamasında yapılan çalışma ve eğitimlerin, afet sonrası kayıpların en aza indirilmesinde önemi çok büyüktür. Afet ve acil durumlarda profesyonel medikal kurtarma hizmetlerini yürütmek amacıyla 81 ilde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) oluşturulmuştur. Alınan tüm tedbirlere rağmen başta deprem olmak üzere yaşanacak afetlerde etkin medikal kurtarma hizmeti vermek, etkin medikal kurtarma hizmeti verirken afetten etkilenmiş bölgede mümkün olduğunca çok canı kurtarmak ölüm ve sakatlıkları en aza indirmek hedefimizdir.

  • 17. Bölge Güney Marmara UMKE Temel Eğitimi 1.jpg
  • 17. Bölge Güney Marmara UMKE Temel Eğitimi 2.jpg
  • 17. Bölge Güney Marmara UMKE Temel Eğitimi 3.jpg
  • 17. Bölge Güney Marmara UMKE Temel Eğitimi 4.jpg
  • 17. Bölge Güney Marmara UMKE Temel Eğitimi 5.jpg