İtfaiye Çalışanlarına AİK ve Farmakovijilans Eğitimi
13 Kasım 2019

İtfaiye Çalışanlarına AİK ve Farmakovijilans Eğitimi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı sağlığımızı etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da süresinin uzamasına, beklenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmasına ve tüm bunların neticesinde de tedavi maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı dünyada olduğu gibi ülkemizde de AİK çalışmaları başlatılmıştır. İlimizde de halkın konuyla ilgili farkındalığını arttırmaya yönelik AİK ile ilgili tanıtım, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz büyük bir hızla devam etmektedir.

Son olarak ilimiz büyükşehir belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığının da katkılarıyla İtfaiye çalışanlarına Akılcı İlaç Kullanımı konusunda bilgi verirken, ilimizde yürütülmekte olan faaliyetlerden bahsedildi. Müdürlüğümüz Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü Temsilcisi Berna ERDOĞAN DURAN tarafından gerçekleştirilen eğitim toplantısında katılımcılara ayrıca Farmakovijilans konusunda da bilgilendirme yapıldı. İtfaiye çalışanlarının oldukça ilgi gösterdiği eğitim toplantısı sonrasında itfaiye araçlarının yanında hatıra fotoğrafları çekildi. 

DİRENÇLİ BAKTERİLERİN GELİŞMESİNİN DURDURULMASI VE ANTİBİYOTİKLERİN GELECEK NESİLLERDE ETKİNLİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN TEK ÇARE ANTİBİYOTİKLERİN AKILCI KULLANIMIDIR.

  • İtfaiye çalışanları ile hatıra fotoğrafı
  • AİK-İK Temsilcisi Berna ERDOĞAN DURAN AİK ve Farmakovijilans sunumunu gerçekleştiriyor.
  • İtfaiye çalışanları konuları dikkatle dinliyor.
  • İtfaiye çalışanları AİK çalışmalarına destek için pankart açtılar.
  • İtfaiye çalışanları AİK çalışmalarına destek için pankart açtılar.
  • İtfaiye çalışanları konuları dikkatle dinliyor.