Sürekli İşçi Personel Sözlü Sınavına İlişkin Sonuçlar
11 Şubat 2020

Bakanlığımız taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce istihdam edilecek adayların sözlü sınav sonuçları aşağıda sunulmuştur.

  • İlan edilen listelere göre sınav sonucunda “ASIL” olarak atanmaya hak kazanan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayın atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra tamamlanacaktır.
  • Sınav sonucunda başarılı olup güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlananlar ile herhangi bir nedenle göreve başlamayanların yerine 1. Yedekten başlamak kaydıyla alım yapılacaktır.
  • Bu bağlamda iş takvimine uygun olarak hareket edilecektir. İş takvimimizde belirtilen günlerde gerekli iş ve işlemlerin tarafınızdan takip edilmesi gerekmektedir.
  • İş bu ilan tebligat yerine geçmekte olup, ayrıca adaylara ayrı bir tebligat işlemi yapılmayacaktır.

NOT: Evrak teslim işlemleri takvimde belirtilen tarihlerde hafta içi mesai saatlerinde (08:00 / 17:00) alınacak olup, hafta sonu Müdürlüğümüz kapalı olduğundan hafta sonu evrak teslim alınmayacaktır. Bilgi için 0224 295 6059 /6156  numaralı telefonlar ile irtibata geçebilirsiniz. Atamaya esas evraklar, asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan alınacaktır.

ATAMAYA ESAS BELGELER

Sınav Takvimi

Sürekli İşçi Personel Sözlü Sınav Sonuç Listesi 

Açıktan Atama Başvuru Formu