overlay

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sağlık Bakanlığında Görev Yapan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge

 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirleyen yönerge 29.03.2019 tarihli Makam Onayı ile yayımlanarak 01.04.2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yayımlanan işbu yönerge ile, 01/12/2017 tarihli ve 567 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sağlık Bakanlığında Görev Yapan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönerge için tıklayınız

Makam Onayı için tıklayınız