Acil Sağlık Hizmetleri Personeline Hizmet İçi Eğitim Verildi
13 Kasım 2019

        Mart Ayı içerisinde Acil Sağlık Hizmetleri personeline yönelik hizmet içi eğitimlerden 18 Mart pazartesi 41.si yapılan  Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eğitimi, İnme ve Trombolitik Tedavi Eğitimi, ve 4 mart ve 25 martta 33.sü yapılan KBRN Eğitimleri verilmiştir. Eğitimler süresince katılımcılara bilgi ve becerilerini geliştirmeye  yönelik uygulamalı eğitimler verilmiştir.

  • Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Hizmet İçi Eğitim Verildi