Sürekli İşçi Atamaya Hak Kazanan Nihai Asıl ve Yedek Aday Listesi
11 Şubat 2020

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonucu Atamaya Hak Kazanan Asıl ve Yedek aday listesi ektedir.

Adayların, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin yapmış oldukları itirazlar sınav kurullarına iletilmiştir. Sınav Kurullarımız tarafından gerekli inceleme yapılıp nihai karar verilmiştir. İtirazlara ilişkin sonuç listesi ekte yayınlanmıştır.

Sözlü sınavda "ASIL" olarak başaralı olan adayların 11-15 Nisan 2019 (Mesai Saatleri İçerisinde) tarihleri arasında ekte yer alan Açıktan Atama Başvuru Formu'nu doldurmaları ve yine ekte de yer alan Atamaya Esas belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. "YEDEK" olarak başarılı olan adaylar bu süreçte başvuruda bulunmayacaktır "ASIL" olarak başarılı olan adayların atamaya esas belgelerini 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 1. Yedekten başlamak üzere işlem gerçekleştirilecektir.

Ancak Sınav sonucunda Asıl ve Yedek olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra Bakanlığımızca tamamlanacaktır.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca bir  "TEBLİGAT" işlemi yapılmayacaktır.

NOT :

 1- Öğrenim belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, Psikoteknik Değerlendirme Belgesi, Ambulans Şoförü olarak atanan personellerin alacağı sağlık kurulu raporunda “Ambulans sürücüsü olarak görev yapması, ağır iş yapması ve gece vardiyasında çalışması uygundur” ibaresinin bulunması, Ehliyet, Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi ve Özel Güvenlik Kimlik Kartı'nın fotokopisi ile birlikte evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Sınav Sonucu Atamaya Hak Kazanan “YEDEK ADAYLARIN” kendi durumlarını göz önünde bulundurarak Atamaya Esas Evraklarını hazır bulundurmaları ve talep edildiği takdirde ivedi olarak Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

3-  Evrak teslim işlemleri takvimde belirtilen tarihlerde hafta içi mesai saatlerinde (08:00 / 17:00) alınacak olup, hafta sonu Müdürlüğümüz kapalı olduğundan hafta sonu evrak teslim alınmayacaktır. Bilgi için 0224 295 6059 /6156  numaralı telefonlar ile irtibata geçebilirsiniz. 


Sözlü Sınav İtiraz Sonuçları
Sürekli İşçi Personel Atamaya Hak Kazanan Nihai Asıl ve Yedek Aday Listesi
Açıktan Atama Başvuru Formu
Atamaya Esas Evraklar
İş Takvimi
Mal Bildirim Formu