Küresel Grip Salgını (Pandemi) İle İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı
11 Şubat 2020

13 Nisan 2019 tarih ve 30744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/5 Sayılı Genelge için tıklayınız