Acil Obstetrik Bakım (AOB) Programı Toplantısı
13 Kasım 2019

Anne ve bebek ölümlerini önlemeye yönelik, Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında Acil Obstetrik Bakım (AOB) Programı uygulaması çerçevesinde 12 Nisan 2019 tarihinde Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda Çekirdek Ekip Stratejik Planlama Grubu, Yönetici ve Destek Personel Uyum Eğitimi Toplantısı ve Sektörler arası işbirliği toplantısı düzenlenmiştir. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, İlimizde anne, bebek ölümleri ve AOB çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir.

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Gaye CANTEKİN AKPINAR’ın AOB Sisteminin Tanımı, Bileşenleri ve Dünyada ve Türkiye’de Anne Sağlığının Durumu konulu bir sunum yaptığı toplantı, İlimizdeki tüm kamu ve özel hastanelerinin başhekim, sağlık bakım hizmetleri müdürleri ve eğitimden sorumlu personelleri, tüm özel hastanelerin mesul müdürleri, başhemşireleri ve eğitim sorumluları, diğer kamu kurumu temsilcileri, Sağlık Müdürlüğümüzün ilgili birim sorumlularının katılımıyla gerçekleşmiştir.

  • AOB Toplantısı 1.jpg
  • AOB Toplantısı 2.jpg
  • AOB Toplantısı 3.jpg
  • AOB Toplantısı 4.jpg
  • AOB Toplantısı 5.jpg
  • AOB Toplantısı 6.jpg