Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim Eğitimi
13 Kasım 2019

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi tarafından 11.04.2019 tarihinde Birim Sorumlusu Dr. Bedia ALTINTAŞ’ın KoordinatörlüğündeTürkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Bursa  2. Bölge Müdürlüğü Eğitim salonunda 87 (seksen yedi) kurum personeline Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Dr. Semiha GÜNAYDIN ÇAKICI tarafından“Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif  Etkilenim” konusunda eğitim ve birimimizde görevli Sağlık Memuru Ramazan DEDEKOÇ tarafından “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina Ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” hakkında kurum idarecilerine bilgilendirme yapılmıştır.

  • Tütün Eğitimi 1.jpg
  • Tütün Eğitimi 2.jpg
  • Tütün Eğitimi 3.jpg