2019 Yılı 1. Dönem İl İçi Atama Kurası İlanı
11 Şubat 2020

Müdürlüğümüz ve  bağlı kurumlarında  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre görev yapan personelin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan ‘’ Sağlık Personelinin İl içi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge,  gereğince 2019 yılı 1.Dönem İl İçi Atama kurası yapılacaktır.

Atama kurasına ait ilan metni, münhal kadrolar ve başvuru dilekçesi için bağlantıda bulunan ilgili başlığın üzerini tıklayınız

2019 Yılı 1. Dönem İl İçi Atama Kurası İlanı

2019 Yılı 1. Dönem İl İçi Atama Kurası Münhal Yerler

Atama ve Nakil Talep Formu