Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11 Şubat 2020

15/5/2017 tarihli ve 30067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmelik, 02.05.2019 tarih ve 30762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik için tıklayınız