Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinlikleri
13 Kasım 2019

Fiziksel aktivite; günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan biridir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Türkiye Sağlık Araştırması-2016 sonuçlarına göre 15 yaş üzeri bireylerin %41,1’i yetersiz aktivite (STEPS 2017 ön sonuçları %43), %53’ü orta derecede fiziksel aktivite ve %5,9’unun ağır fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı (ilkokul 2. Sınıf öğrencileri) Şişmanlık Araştırması COSI-TUR 2016 sonuçlarına bakıldığında ailelerin ifadelerine göre çocukların %9,5’i hafta içi hiç oyun oynamamakta, %19,9’u günde bir saatten az ve %29,7’si günden bir saat oyun oynamaktadırlar. Çocukların %42,5’i günde bir saat, %23,5’i 2 saat ve %12,7’si 3 saat ve üzerinde televizyon seyretmekte/bilgisayarda zaman geçirmektedirler.

Bu kapsamda 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü sebebiyle Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından İlçe sağlık Müdürü Dr. Hakan BAŞ koordinatörlüğünde Nilüfer Ataevler Anaokulunda 6 yaş öğrencilerine yönelik Çocuk Atletizmi Bayrak Yarışı etkinliği düzenlenmiştir. Etkinlikte anaokulu bahçesine Çocuk Atletizmi Bebe Stadı kurularak Modern Pentatlon ve Atletizm Milli Takım antrenörü Gizem ŞENCAN direktörlüğünde çocukların takımlar halinde bayrak yarışı yapması böylelikle fiziksel aktivitelerini artırmaları, takım ruhu oluşturulurken sağlıklı beden hareketlerini öğrenerek bilinçlenmeleri amaçlanmıştır.

  • Nilüfer İSM Hareket Et Günü 1.jpg
  • Nilüfer İSM Hareket Et Günü 2.jpg
  • Nilüfer İSM Hareket Et Günü 3.jpg
  • Nilüfer İSM Hareket Et Günü 4.jpg
  • Nilüfer İSM Hareket Et Günü 5.jpg
  • Nilüfer İSM Hareket Et Günü 6.jpg
  • Nilüfer İSM Hareket Et Günü 7.jpg
  • Nilüfer İSM Hareket Et Günü 8.jpg
  • Nilüfer İSM Hareket Et Günü 9.jpg
  • Nilüfer İSM Hareket Et Günü 10.jpg